Naitwa Godluck Massawe: shuhuda1Namshukuru Mungu kwa kuniokoa katika ajali ya pikipili iliyotokea eneo la Ubungo, mimi nikiwa kwenye pikipiki mbele yangu kuna shimo kubwa lililochimbwa na watu wa Dawasco na upande mwingine kulikuwa na gari ambayo ilinifuata baada ya kuona lile shimo. Mwenzangu alinigonga nami niliumia mkono na vidole vitatu vilikuwa vimeumia na kimoja kikawa kinaninginia nilipelekwa Hospitali ya Mwananyamala walinipiga picha ya X-ray wakasema kidole kimevunjika, nikiwa hapo nikasikia sauti ikiniambia nenda kwa Mchungaji wako nilipofika kwa Mchungaji nikakuta kuna ibada ya Cell nami nikaungana nao na baadaye nikamweleza naye akaniambia neno moja unakubali kumtumikia Mungu nikajibu ndio, akaniombea na muda huo mkono ulikuwa umevimba lakini baada ya maombi nikaona maumivu yale makali yameondoka. Kesho yake nikarudi Hospitali na Daktari aliponiangalia mkono na ilepicha ya X- ray niliyopiga ile siku ya ajali ambayo ilikuwa inaonyesha nimevunjika cha kushangaza Daktari alisema sijavunjika wala sina kidonda, tayari YESU alikuwa ameniponya na sasa mkono ni mzima kabisa namtukuza Mungu kwa kuniponya. Siri moja inatupasa kufanya kazi ya Bwana kwa bidii nasi tutakuwa salama.

Jina langu ni NEEMA KALUGULA naishi Holland nina kila sababu ya kumshukuru Mungu, mwaka 2005 nilimtolea Mungu kiwanja cha kujenga kanisa. Mume wangu akataka kuniacha kabisa. Mungu akaniambia usijali watoto wako watasoma Ulaya. Nikapata kazi mahakama ya kimataifa na watoto wangu wamesoma Ulaya na mmoja ameanza kazi. Namshukuru Mungu alichokisema kimetimia. Pia mwanangu alipata ugonjwa wa kuanguka na kuzimia nikatuma maombi PRAYER HOUSE, EFATHA MINISTRYMWENGE wakamuombea na sasa mtoto wangu ni mzima na anaendelea na kazi. Ni mengi amenitendea. NAMSHUKURU BABA MTUME NA NABII JOSEPHAT ELIAS MWINGIRA NA Wana maombi wa PRAYER HOUSE. MUNGU AWABARIKI SANA NI MIMI NEEMA KALUGULA. Kutoka HOLLAND.

USHUHUDA Naitwa MACKDONALD MAANYA: Natoka eneo la Shalom zone ya Ebenezer, napenda kumshukuru MUNGU kwa yale aliyonitendea, ni mengi sana lakini kubwa kabisa napenda kumtukuza MUNGU kuhusu Ndoa yangu yametokea mambo Mengi na vikwazo vingi lakini nilisimama kwamba jambo hili lazima liwezekane na hatimaye tulifunga Ndoa Takatifu katika Madhabahu ya Efatha na pia Mungu ametujalia mapacha SHONE na SAMWEL. Namshukuru MUNGU kwani Mke wangu ananifanya Nang’ara, ukiona mimi Nang’ara basi ni Mke wangu. Wewe ambaye hujaoa ndoa sio yako ni ya MUNGU wala usione kuwa kufunga Ndoa ni ngumu.

MCHUNGAJI THADAYO MBAZI MSUYA. a10Uzima ni roho wa Mungu kupitia Yesu kristo yohana 1;3-5 “Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo; wala pasipo yeye hakikufanyika cho chote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang’aa gizani, wala giza halikuiweza. “ – Ndani ya neno ndimo ulipo uzima – Neno ni pumzi na neno ni roho, – Utajuaje huyu mtu anauzima 1. UPENDO ; kuna NENO ndani yake ili Mungu ajitwalie UTUKUFU na huo uzima uwe ni NURU ambao hawajaokoka lazima uwalete kwa Yesu, hata ukisema kwa lugha ya manabii kama huna upendo ni kazi bure. Kama ukiwa na chuki huwezi kusoma biblia na wala kitabu chochote cha Efatha . Yesu alijitoa ili mimi na wewe tuwe na upendo wa kweli. Mlete mtu kwa Yesu ili upendo wake ukamilike. 2. Unaposikia Neno la Mungu unapaswa kumsoma kwani yeye anapatikana kwenye Neno usiwe mvivu wa kusoma biblia huwezi kuwa na upendo lakini, ukiwa msomaji wa biblia utakuwa na sifa ya kuitwa mfalme na utakua na neema ya kumpenda mwenzako. Tunaye baba anayefichua ya sirini upendo wa Bwana lazima ujue Neno kwanza. 3. Kama huna upendo ndani ya Efatha wewe ni maiti. Unaheri wewe uliye okoka ili uende ukawapatie wengine Neema hiyo ifanyie kazi mtumishi wa Mungu. 4. Ili uweze kumpenda Yesu lazima usome neno asubuhi mchana na jioni, 5. kaa karibu na mtu anaye mpenda Mungu kaa vizuri kwa sababu upo sehemu salama. Mimi ni nani embu kubali kukaa ndani ya Efatha Tulia mbele za Bwana upate upendo wa kweli. Amina

Mchungaji David Mwakisole: SOMO: ASILI YA BARAKA ZETU NI KATIKA KRISTO YESU: BWANA YESU ni RAFIKI yetu. Mfano:- Ukiwa na rafiki yako unakuwa unampenda na unatamani kumfurahisha mara zote, hivyo kama unatambua kuwa BWANA YESU ni RAFIKI yako unatakiwa UMFURAHISHE, Je utamfurahishaje? • Kwa kutenda sawasawa na maagizo yake kutoka kwa Watumishi wa Mungu, ukiwa unatamani kufanya mambo mazuri kwa ajili yake ndipo anafurahi na kama kunakitu kinakuzuilia ili usifanye vizuri anakiondoa na kukuacha ukiwa huru. • Tamani kufanya mambo mazuri kwa ajili YAKE ili YEYE akufurahie na kufungua yale yaliyofungwa katika maisha yako. Ukikosa kuzingatia kinachotoka katika MADHABAHU ya Mungu dunia itakupelekesha, unapofika hemani mwa BWANA (Kanisani) unatakiwa kutafakari yanayotoka katika MADHABAHU, usiwaze tofauti na NENO linalotoka katika MADHABAHU ya BWANA maana hautapokea chochote na mwisho wa siku utatoka kama ulivyoingia.

Mchungaji David Mwakisole: SOMO: ASILI YA BARAKA ZETU NI KATIKA KRISTO YESU: Ili tuweze kuvuta BARAKA za MUNGU kwetu ni lazima tuwe na kitu cha kumpa MUNGU, tusiende mbele zake mikono mitupu, toa nguvu zako na mali zako, baraka haziji mpaka UMEFANYA KWA BIDII ndipo wale malaika waliotumwa kwako wanapopata nguvu ya kuvuka vizuizi na kukuletea BARAKA zako. Unapokuwa na AMANI ya YESU ndipo unaweza kuzalisha vitu vingi katika maisha yako. Ili shetani akuweze kitu cha kwanza anakuondolea AMANI kwa kukukumbusha yaliyopita. Ni kweli ulikuwa mwizi, mzinzi, mlevi lakini mara baada ya kuokoka YESU alisamehe yote sasa shetani asikukumbushe ya nyuma.

Mchungaji David Mwakisole: SOMO: ASILI YA BARAKA ZETU NI KATIKA KRISTO YESU: Mithali 8:17 " 7 Nawapenda wale wanipendao, Na wale wanitafutao kwa bidii wataniona". Bidiii ni KUWAZA, KUTAFAKARI NA KUKIRI. Anasema wampendao na kumtafuta kwa bidii watamuona, sio wale wanaosema WANAMPENDA tu ndio watakao muona ni lazima UMTAFUTE KWA BIDII. Ili mwanadamu aonekane anampenda MUNGU kuna kitu cha ziada anatakiwa akifanye, ukisha mpenda MUNGU tafuta cha kujionyesha mbele zake kwa kumtumikia kwa kutoa muda wako kwenda kuwaambia wengine habari za YESU na hapo atajua unampenda, Ili tuonekane tunampenda MUNGU lazima tushiriki yale yanayohusu UFALME WAKE hapa Duniani kama vile kupeleka injili popote Duniani kwa kujenga Makanisa na mengineyo,

Mchungaji David Mwakisole: SOMO: ASILI YA BARAKA ZETU NI KATIKA KRISTO YESU: Waefeso 1:3 " Atukuzwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni, katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo; " Baraka maana yake ni nini? Baraka sio fedha tu bali mtu akikwambia umebarikiwa inamaana kuanzia mwilini mpaka Rohoni uwe umebarikiwa. Kubarikiwa ni kuwa na AMANI ya kweli ndani ya moyo wako, unapokuwa na AMANI ndipo unaruhusu mema yanakujia, unapokuwa na UCHUNGU unamfukuza YESU ndani yako. Amani ni ya muhimu sana kwako ndio maana YESU alipokuja akawakuta wanafunzi wake wamejifungia kwa hofu aliwaambia AMANI IWE KWENU, hakuwaambia mimi ndiye YESU, ukiwa na AMANI ndipo YESU anasema na wewe kwa karibu sana. Kwa nini tunatakiwa kuwa na AMANI kwanza? Kukosekana kwa AMANI ndani ya moyo wa mtu ndicho chanzo cha mabaya mengi,

SHUHUDA: Naitwa Melania Shao napenda kumshukuru Mungu kwa mambo makubwa aliyonitendea. Niliokoka mwaka 2010 lakini niliingia Efatha mwaka 2011 na mwaka 2012 nilipewa nafasi ya kuwa kiongozi. Nikiwa mjamzito nilijifungua mwanangu akiwa mzima lakini baada ya miaka 3 alibadilika akawa anavimba hadi kushindwa kulana akawa hakuwi, nikampeleka hospitali na baada ya kupimwa na wataalam wakagundua haumwi chochote. Siku moja nilimleta mtu Kanisani kuombewa, Mchungaji Mdadila alipomaliza kumuombea huyo mtu akamuona mwanangu akiwa anacheza akaniuliza yule ni mtoto wa nani? nikamwambia ni wa kwangu akaniambia mbona simuoni mtoto? Nilikuwa napenda sana kumuweka urembo kichwani na kumsuka dreds Mchungaji akamnyoa nywele na kumuombea na mwanangu alipokea uponyaji na alianza kukua kama watoto wengine kwa sababu alipokuwa na miaka 5 alionekana kama mwenye miaka 3. Namshukuru sana Mungu kwa kuweza kumponya mwanangu na sasa ana miaka 10 na amerefuka. Mwaka 2013 nilibeba mimba ya mwanangu wa pili na mimba ikawa ni ya miezi 12 nikaambiwa natakiwa nifanyiwe upasuaji kwa sababu ilikuwa kila nikipimwa inaonekana kuwa mtoto amesimama na alikuwa hageuki. Mimi nilikataa kwa kuwa Baba yetu Mtume na Nabii anatufundisha kuwa watoto wetu wasitokee dirishani bali pale alipo ingilia ndipo atokee. Siku moja kukawa na ibada ya shukurani kanisani na niliombewa niliporudi nyumbani nikaenda hospitali kupima ikawa mtoto wangu amegeuka na wiki iliyofuata nikajifungua salama. Baada ya hapo mwanangu tena akawa hakui na haongei akawa mwembamba sana nikaambiwa nimpeleke India lakini nikawa nahudhuria kwenye maombi na sasa amepona na alianza kuongea akiwa na miaka 3 na sasa ana miaka 5. Namshukuru sana Mungu kwa aliyo nitendea kwani kama siyo yeye wanangu wote wangekuwa hawakui. Mtu wa Mungu usikate tamaa katika jambo unalo pitia amini ipo siku yako kwa Mungu, Mungu anaweza na atakushindia. Unachotakiwa ni wewe kutii na kufanya kile unacho elekezwa na Watumishi wa Mungu Mfano:- kuwaleta watu kwa Yesu yamkini ndiyo ikawa siku yako ya wewe kupokea uponyaji wako.

English Version:TESTIMONY!! My name is Theresia Athanas, from Kilimanjaro KDC, I want to thank the Lord for the great thing that He has done in my life, this week I was called by my daughter who living in Dare s salaam when I was in Moshi, she called in and said that she had been told she had to undergo a cesarean because her child had not turned in the right direction. So I came with her to church here at Efatha Ministry Mwenge Dar and we were able to meet with Pastor Mwakisole who prayed over her and then he said we should go home and wait until she is due and that she will deliver safely. I took his word with faith knowing that it will work, at around 1 o’clock at night she starts experience pain, we rushed her to hospital where the doctors said we had to wait for till morning so that she may undergo operation at the same time she was vomiting and complaining of a lot of pain. I called Pastor Mwakisole again and he prayed for her and he said it will be well. I went outside and feel into an outburst of tears and thanked the lord , when I went back in I found that he has already given birth naturally but her child came out legs first, Pastor Mwakasole called again to know how she was and was happy to know it was all well. I really thank the Lord for delivering my daughter from the hands of death.

USHUHUDA!! USHUHUDA! NAITWA THERESIA ATHANAS MOSHI Natokea Kilimanjaro KDC, wiki iliyopita nilipigiwa simu na mwanangu anayeishi Dar kuwa amepitiliza siku zake za kujifungua na kwamba ameambiwa ajiandae kwa upasuaji (Operation) kwa ajili ya kujifungua maana mtoto alikuwa hajageuka. Nikamwambia asiende kwanza hospitali anisubiri nakuja, nilipofika nikaja moja kwa moja kanisani hapa Efatha Ministry Mwenge nikaonana na Mchungaji Mwakisole, nikamweleza mwanangu ameambiwa atajifungua kwa upasuaji, Mchungaji akaomba akasema atajifungua salama kwa njia ya kawaida, ila msimpeleke hospitali hadi uchungu utakapoanza. Uchungu ulipoanza tukampeleka hospitali, manesi waligomba kwa nini tumemchelewesha, maana alitakiwa kuwahi kwa ajili ya upasuaji, mimi nikamwambia mwanangu hatajifungua kwa upasuaji. Wakasema haiwezekani maana mtoto hajageuka na mtoto akiwa katika hali hii huwa tunafanya operation ili kuokoa maisha ya mama na mtoto hivyo ni lazima apasuliwe. Nikampigia Mch. Mwakisole nikamweleza, akasema niweke simu kwenye tumbo aongee na mtoto, nikaweka akaomba. Baada ya hapo hali ya mwanangu ikawa mbaya akaanza kutapika hadi, kuishiwa nguvu. Akakimbizwa chumba cha upasuaji, mimi nikatoka nje nikimshukuru Mungu. Katika hali isiyo ya kawaida mtoto akaanza kutoka haraka kwa miguu akamalizia na kichwa, hadi manesi wakashangaa na wao walikiri kuwa ni Mungu aliyefanya. Wakaniambia usiache kumshukuru Mungu kwa jambo hili. Ndio maana nipo mahali hapa kumshukuru Mungu maana alisema kupitia Mtumishi wake Mtume na Nabii Josephat E. Mwingira kuwa sio sawa kujifungua kwa operation, bali mtoto anatakiwa kutoka kupitia njia aliyoingilia. Namshukuru pia Mchungaji mwakisole kwa kuwa pamoja nami, Mungu ambariki sana. MUNGU HASHINDWI

MCHUNGAJI DAVID MWAKISOLE: SOMO: SIRI YA BARAKA ZA MUNGU WAPI ZILIPO: Kumbukumbu la torati 28:1 "takuwa utakaposikia sauti ya Bwana, Mungu wako, kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizayo leo, ndipo Bwana, Mungu wako, atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani; na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana, Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani" . Baraka sio kuwa na fedha peke yake kwani unaweza kuwa na fedha na bado ukawa umelaaniwa, baraka ni kuwa karibu na MUNGU ili uweze kupokea vya kwake. Asili ya baraka zote ni YESU na ili tuweze kuzipata hizo baraka ni lazima tuachane na mambo yote yanayo haribu uhusiano wetu na YESU na kutuweka mbali na MUNGU. Inawezekana ni dhambi ya uvivu, uvivu katika mambo ya MUNGU ni kikwazo kikubwa cha kupokea baraka zetu toka kwa MUNGU.

MCHUNGAJI DAVID MWAKISOLE: SOMO: SIRI YA BARAKA ZETU WAPI ZILIPO: Baraka maana yake ni kinyume cha laana, ukiambiwa umebarikiwa maana yake hujalaaniwa na ukiambiwa umelaaniwa maana yake kwako hakuna baraka. Laana imekuja baada ya mtu kumkosea MUNGU, mtu akikwambia umelaaniwa maana yake uko mbali na MUNGU na akikwambia umebarikiwa maana yake uko karibu na MUNGU. Asili ya baraka zote ni MUNGU mwenyewe, hutaweza kuziona baraka mpaka umepatana na MUNGU na ukifarakana naye tu utaanza kuona laana zikikufuata na kila unachokifanya kinaharibika.

Somo: MLANGO: MCHUNGAJI Angelina Mdadila: Wagalatia 4:1"Lakini nasema ya kuwa mrithi, wakati wote awapo mtoto, hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote". Sisi tuliookoka ni warithi pamoja na BWANA na hatutakiwi kuishi tena kama watumwa bali kama warithi. Katika maisha ya mtu yeyoye ipo milango miwili, mkubwa na mdogo, katika mlango mkubwa vinapita vitu vikubwa na vingi na katika mlango mdogo vinapita vitu vichache na vidogo. Mlango mkubwa unaruhusu vitu vikubwa na vikuu kukujia, pia ukipita katika mlango huu mkubwa unakutana na watu wakuu. Ukipita katika mlango mdogo unakutana na watu wa chini na utakutana na mambo madogo.

Somo: MLANGO:

October 30, 2016
Mchungaji Angelina Mdadila: Hatari ya mlango mkubwa unapofunguliwa vinaingia vitu vingi hata vibaya na inawezekana usiweze kuvijua japok...

USHUHUDA

October 30, 2016
Naitwa Khadija Makani, napenda kumshukuru MUNGU kwa MATENDO yake ya Ajabu aliyonitendea. Nina miaka sita nilikuwa natoa funza katika se...

USHUHUDA.

October 30, 2016
Kwa jina Naitwa Elizaberth Mwenda: Napenda kumshukuru MUNGU kwa MATENDO Makuu aliyonitendea kwa kuniinua kwenye Elimu yangu kwani niliku...

USHUHUDA :

October 30, 2016
Naitwa IRENE: Namshukuru sana MUNGU kwa kunipa KIBALI cha kufika katika Madhabahu yake, namshukuru kwa ajili ya Elimu yangu na Maisha y...

DHAMBI

October 08, 2016
MAMA ELIAKUNDA MWINGIRA: Mungu wetu anatupenda sisi tulio wake, mwanadamu aliumbwa katika ukamilifu lakini baada ya dhambi alipoteza ...

USHUHUDA:

October 08, 2016
Naitwa SAIMONI METELE: Namshukuru sana Mungu ameniponya kwani nilikuwa naumwa presha na kisukari tangu mwaka 2006. Nilihangaika sana ili ...

SOMO: KARAMA;

October 07, 2016
MTUME MICHAEL ADEYEMI ADEFARESINI- KUTOKA NIGERIA: Shetani akitaka kukujaribu anakuletea kitu ambacho kinafanana sana na kitu unachok...

SOMO: KARAMA;

October 06, 2016
MTUME MICHAEL ADEYEMI ADEFARESINI- KUTOKA NIGERIA: Unaposhiriki mateso pamoja na Kristo, utukufu wa Mungu na Roho wake unakaa pamoj...
October 06, 2016
MTUME MICHAEL ADEYEMI ADEFARESINI- KUTOKA NIGERIA: Matendo 17:26-28 “Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, wakae j...
Theme images by Maliketh. Powered by Blogger.