EFATHA MINISTRY

Latest in Tech

March 23, 2018
God loved man since the beginning, and HIS first promise to man was BLESSINGS. Genesis 1:28 “And God blessed them, and God said unto them, B...
March 23, 2018
Mungu alimpenda mwanadamu tangu hapo Mwanzo, na Ahadi yake ya kwanza kwa huyo mwanadamu ni Baraka. Mwanzo 1:28 “Mungu akawabarikia, Mungu a...
March 22, 2018
Mithali 1:10 "Mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi, Wewe usikubali."
March 22, 2018
The Relationship between God and man is more than that of a husband and a wife. As the bible says; Genesis 3:16 "Unto the woman He said...
March 21, 2018
Mahusiano ya Mungu na mtu ni zaidi ya Mahusiano ya mke na mume ambapo Biblia inasema; Mwanzo 3:16 "Akamwambia nwanamke, hakika nitakuzi...
March 20, 2018
Yeremia 23:23 “Mimi ni Mungu aliye karibu, asema BWANA, mimi si Mungu aliye mbali.” Je! Umewahi kujiuliza kuwa, mara nyingi umekuwa ukiomba ...
March 17, 2018
Je! Unataka kuona WEMA wa MUNGU katika maisha yako? "JENGA TABIA YA KUSHUHUDIA HABARI ZA YESU KWENYE MAISHA YAKO!" - Unapojijenge...
March 15, 2018
"Hakikisha unakuwa na watu wanaosimama mbele yako kama NGUZO za kukuimarisha. Huwezi kuwa bora kama hujifunzi kwa waliofanikiwa."...
March 14, 2018
If there is a thing that the Lord Jesus is glad about and that HE desires to see you doing DILIGENTLY, it's; making one person to reach...
March 12, 2018
MTUMISHI WA MUNGU MTUME NA NABII JOSEPHAT ELIAS MWINGIRA. (IBADA YA JUMAPILI Tarehe 11/March/2018). SOMO: NGUVU YA MUNGU. ROHO Anatembea kat...
March 12, 2018
IBADA YA JUMAPILI Tarehe 11/March/2018. MTUMISHI WA MUNGU MTUME NA NABII JOSEPHAT ELIAS MWINGIRA: MWAKA huu Mungu alisema nasi kuwa ni Mwaka...
March 12, 2018
SOMO: TAMKA NENO. Unapotamka NENO, unasababisha Ulimwengu wa roho KUITIKA usemacho na kuruhusu Dunia kutekeleza. Tamka neno ili kuruhusu uli...
March 06, 2018
HAKI ni Nini? Ni Maisha ya WOKOVU, Zaburi 116:12-13 “Nimrudishie BWANA nini Kwa ukarimu wake wote alionitendea? Nitakipokea kikombe cha woko...
March 06, 2018
SOMO: UPENDO; Yohana 15:5 “Mimi ni mzabibu; ninyi ni matawi, akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana; maana pasipo mimi ninyi...
March 06, 2018
"HAKI NI NINI? HAKI maana yake Kristo anaishi ndani yako na WEWE ndani yake. Yaani maana yake unakufa katika MWILI na kuishi katika RO...
Theme images by Maliketh. Powered by Blogger.