Praying always strengthen us.So keep praying do not get tired Pray always.

Sunday, October 30, 2016

Mtumishi wa Mungu, Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira Akiwabariki watoto wa Kituo cha Mlimani Eldoret (Kenya)

Somo: MLANGO: MCHUNGAJI Angelina Mdadila: Wagalatia 4:1"Lakini nasema ya kuwa mrithi, wakati wote awapo mtoto, hana tofauti na mtumwa, angawa ni bwana wa yote". Sisi tuliookoka ni warithi pamoja na BWANA na hatutakiwi kuishi tena kama watumwa bali kama warithi. Katika maisha ya mtu yeyoye ipo milango miwili, mkubwa na mdogo, katika mlango mkubwa vinapita vitu vikubwa na vingi na katika mlango mdogo vinapita vitu vichache na vidogo. Mlango mkubwa unaruhusu vitu vikubwa na vikuu kukujia, pia ukipita katika mlango huu mkubwa unakutana na watu wakuu. Ukipita katika mlango mdogo unakutana na watu wa chini na utakutana na mambo madogo.


Somo: MLANGO:

Mchungaji Angelina Mdadila:
Hatari ya mlango mkubwa unapofunguliwa vinaingia vitu vingi hata vibaya na inawezekana usiweze kuvijua japokuwa kusudi la mlango mkubwa sio hilo. Mlango mkubwa unatakiwa kuwa na tahadhari kubwa kwani unapitisha vitu vingi. Katika mlango mdogo vinapita vitu vichache na mtu mmoja mmoja na sio rahisi kupitisha vitu vibaya. 1Wakorintho 16:9 "Kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi wanipingao".
Mlango mkubwa umefunguliwa na Mungu katika maisha yako lakini anasema yuko azuiaye. Mlango mkubwa umekusudiwa ili kuingiza mema na mazuri katika maisha yako lakini yuko azuiaye. Wakati huu wateule wa baraka za Mungu wamefunguliwa mlango mkubwa lakini yule azuiaye amewafanya kuwa wadogo, wakienda sokoni wanakuta nyanya nzuri na mbaya(masaro) wakiangali zile nzuri wanajiona wadogo kuliko nyanya na wananunua masaro ambayo yanatakiwa kuliwa na wanyama au kuku.

Mchungaji David Mwakisole:


Mathayo 5:21-37 "Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, Usiue, na mtu akiua, itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, Kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu; na mtu akimfyolea ndugu yake, itampasa baraza; na mtu akimwapiza, itampasa jehanum ya moto.  Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako,  iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshitaki wako upesi, wakati uwapo pamoja naye njiani; yule mshitaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani.  Amin, nakuambia, Hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho.  Mmesikia kwamba imenenwa, Usizini;  lakini mimi nawaambia, Kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake.  Jicho lako la kuume likikukosesha, ling'oe ulitupe mbali nawe; kwa maana yakufaa kiungo chako kimoja kipotee wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanum.  Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate uutupe mbali nawe; kwa maana yakufaa kiungo chako kimoja kipotee wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanum.  Imenenwa pia, Mtu akimwacha mkewe, na ampe hati ya talaka;  lakini mimi nawaambia, Kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi; na mtu akimwoa yule aliyeachwa, azini.  Tena mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, Usiape uongo, ila mtimizie Bwana nyapo zako; lakini mimi nawaambia, Usiape kabisa; hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu; wala kwa nchi, kwa maana ndiyo pa kuwekea miguu yake; wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndio mji wa Mfalme mkuu. Wala usiape kwa kichwa chako, maana huwezi kufanya unywele mmoja kuwa mweupe au mweusi. Bali maneno yenu yawe Ndiyo, ndiyo; Siyo, siyo; kwa kuwa yazidiyo hayo yatoka kwa yule mwovu. ".
Katika maisha yetu Yesu anatuelekeza kuishi kwa Upendo kwa kuwa Upendo hufunika wingi wa dhambi, hasemi usiue bali ukimuonea hasira ndugu yako inakupasa kuhukumiwa, tena mtu akimfyolea mwenzake itampasa baraza, na tena mtu akiapiza inampasa jehanamu ya moto. Kuapiza ni dhambi kwa sababu unamlazimisha mtu akubali jambo hata kama sio yeye amefanya, Neno limetuonya kwa sababu mambo haya yapo ndani ya maisha ya kila siku 
Lakini Yesu yupo ili kutuokoa pale tu utakapoamua kuwasamehe bure wale wanaokuudhi.

Saturday, October 29, 2016

Mtume na Nabii J. E.Mwingira

Ukimpendeza MUNGU hata ukimkosea Anakuhurumia, hata kama Uliaibika vya Kutosha leo MUNGU Anakwenda kutoa Aibu yako na Anakwenda KUKUFUNIKA na UTAKATIFU Wake, ya Kale yamepita na tazama yamekuwa MAPYA.
Sema huu ni MWANZO wa Safari yangu ya UMILELE, MUNGU aliyeanza KAZI na Mimi ATAIMALIZA Hataishia Njiani.

USHUHUDA

Naitwa Khadija Makani, napenda kumshukuru MUNGU kwa MATENDO yake ya Ajabu aliyonitendea. Nina miaka sita nilikuwa natoa funza katika sehemu zangu za siri, nilihangaika sana kutafuta UPONYAJI lakini sikupona hadi ndugu zangu wakanisusa wakasema huyu mtu kufa hafi wala haponi wakaacha kunihudumia. Nikawa nimekaa ndani tu nateseka ila kuna Mama mmoja akanipeleka Hospitali lakini ugonjwa haukuonekana, ndipo nilipoletwa Efatha Nikaombewa na baada ya Maombi nilipoenda Hospitalini ndipo ugonjwa Ukaonekana. Nikagundulika nina uvimbe tumboni nikafanyiwa upasuaji Nikakatwa utumbo nikawekewa wa plastiki, ndipo nikagundulika na Kansa tena nikawa naendelea na Matibabu huku nakuja kwenye Maombi. Nilipoenda Kupima tena wakaniambia kuwa NIMEPONA na hata dozi ya dawa sijamaliza, NAMSHUKURU sana MUNGU kwa MATENDO YAKE aliyonitendea sitarudi nyuma bali NITAMTUMIKIA huyu MUNGU wa Mbinguni, Namrudishia SIFA na UTUKUFU, YEYE MUWEZA wa Yote.

JE? Wewe una tatizo gani??? Uwe na AMANI, YESU anaponya... KARIBU KWA YESU UPOKEE UPONYAJI WAKO.
Achana na maneno ya kukatisha tamaa YESU YUPO NA ANAPONYA HATA SASA.

USHUHUDA.


Kwa jina Naitwa Elizaberth Mwenda: Napenda kumshukuru MUNGU kwa MATENDO Makuu aliyonitendea kwa kuniinua kwenye Elimu yangu kwani nilikuwa mtu wa nchini sana kielemu na sasa kwa upande wa academic NAONGOZA.
Pia namshukuru MUNGU kwa kupitia kinywa cha Mtumishi wake Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira tulipokuwa Kusanyiko Kibaha aliposema tusikubali kuongozwa na viongozi wasiofaa tuache kulalamika tugombee hizo nafasi, nikalishika hilo neno na kuchukua hatua kwani nami nilikuwa naonewa sana na viongozi shuleni nikaamua kugombea uongozi na sasa ni Kiongozi. 
UKIMUAMINI MUNGU na UKIWAAMINI WATUMISHI WAKE, Utafanikiwa... Usikate tamaaa kwa MUNGU kuna MAJIBU ya tatizo lako.

USHUHUDA :


Naitwa IRENE: Namshukuru sana MUNGU kwa kunipa KIBALI cha kufika katika Madhabahu yake, namshukuru kwa ajili ya Elimu yangu na Maisha yangu kwa ujumla. Nimehangaika sana katika elimu yangu nikiwa nasomea cheti cha Udaktari kwa muda wa miaka 4. Nilikuwa nakaa nyumbani muda mwingine kwa kukosa ada, siku nyingine nashinda njaa hata siku mbili sijala, lakini namshukuru sana MUNGU kwa kunitia Nguvu mpaka nimemaliza na juzi nimemaliza kufanya mtihani namshukuru sana MUNGU japokuwa nilikuwa naumwa mara kwa mara lakini nilikuwa naongoza katika mitihani yangu. 
Wakati sijaokoka nilikuwa nina tabia mbaya nilikuwa na kiburi na nina Nunanuna tu, namshukuru sana MUNGU baada ya KUOKOKA sasa hivi tabia yangu IMEBADILIKA sana, nilikuwa hata nikiambiwa nioge aliyeniambia nakasirikia tu, ilifika mahali hata shuleni nilitengwa na kila mtu, NAMSHUKURU sana MUNGU sasa nina Marafiki na nimekuwa mtoto mzuri shuleni na hata nyumbani. MUNGU azidi kuibariki Huduma ya Efatha pamoja na Mtumishi wake Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira pamoja na Mama Eliakunda Mwingira na Watumishi wote wanaotumika chini yake, maana kwa kupitia Huduma hii mimi NIMEFUNGULIWA.

UNAPOOKOKA na kupata Mafundisho ya WOKOVU huwezi kuwa kama ulivyokuwa.

NJOO KWA YESU, ABADILI MAISHA YAKO.


MTUME NA NABII JOSEPHAT E. MWINGIRA.


MUNGU ninaye mtumikia ni MUNGU abadilishaye mambo. HAIWEZEKANI narudia HAIWEZEKANI umpokee YESU moyoni mwako kwa kumaanisha alafu hakuna mabadiliko yeyote kwako. Hutawaambia watu kuwa ninaye YESU, bali wao watakuuliza nini kimekutoke mwenzetu? wengine watakiri waziwazi au mioyoni mwao kuwa hakika unaye MUNGU.
Kuzaliwa kwa Bwana YESU, kulikuwa kwa aina yake, kulitanguliwa na wajumbe kadhaa, Mathayo 1:18-23 Kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi. Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana ana mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu, mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitake kumwaibisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto, akisema, Yusufu, mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana, yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Hayo yote yamekuwa, ili litimie neno lililonenwa na Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, Tazama, bikira atachukua mimba, Naye atazaa mwana; Nao watamwita jina lake Imanueli; Yaani, Mungu pamoja nasi. “ wakisema atazaliwa masihi (Mkombozi), maana yake ni kuwa Mungu hafanyi jambo kwa kukurupuka, anawajulisha walio wake, siku nyingi amekuambia OKOKA kupitia watumishi wake, amesema atakubariki sasa ni muda wako wa baraka zako. Aliwaambia Adamu na Eva kuwa mkila matunda ya mti niliowakataza hakika mtakufa na ndivyo ilivyokuwa.
Yesu alipokuja duniani, alizaliwa kimiujiza. Ni kawaida ya MUNGU kufanya miujiza, miujiza ni matendo au vitu ambavyo kwa akili ya kibinadamu havieleweki au havielezeki. Mfano mimba kutungwa bila mwanamke kukutana kimwili na mwanaume ni jambo ambalo kwa kipindi hicho lilikuwa haliwezekani, lakini MUNGU alifanya ili tujue kuwa yeye anauwezo. Hivyo ni kawaida ya MUNGU kunya miujiza, alianza siku nyingi, farao na wanaisraeli ni mashuhuda, pia kipindi cha manabii mbalimbali, YESU mwenyewe alifanya miujiza mingi, hata Mitume walitenda miujiza na wanaendelea hadi sasa.
Miujiza ni udhihirisho wa kuwa mahali hapo MUNGU yupo maana HAIWEZEKANI, mahali MUNGU awepo mahali alafu watu wawe nanatenda tu dhambi, wanashikiliwa na mapepo, wachawi wanaingia Ibadani wanaimba na kusifu bila hofu, nasema HAIWEZEKANI!. Lakini ndivyo ilivyo makanisani leo, dhambi ni kitu cha kawaida, wachawi, wazee wa mila na desturi ni viongozi makanisani alafu utasema apo MUNGU wa kweli yupo?. MUNGU FUNGUA FAHAMU ZETU.
Nakumbuka nilivyokuwa kabla sijakutana na BWANA YESU, nilikuwa mlevi niliyebobea na mzinzi, lakini YESU alinipenda hivyo hivyo, ndipo nikajua ukimuona mtu mlevi au ameshikiliwa katika kifungo flani usimdharau, maana hujui amekutana na nini hadi kuwa hivyo. Siku nilipo kutana na YESU, HISTORIA ya maisha yangu ikabadilika kabisa. NIMEMUONA MUNGU katika maeneo mbalimbali ya maisha yangu, LEO hii mimi ni MHUBIRI MKUBWA siyo Tanzania tuu bali Afrika na Dunia pia.
MUNGU ninaye mtumikia ni MUNGU abarikiye, afunguaye, aponyaye sina mashaka na hilo ndiyo maana niliwahi kusema na nitasema kama umekuja hapa ukaokoka kwa kumaanisha ndani ya miaka mitano na huoni mabadiliko, ACHA WOKUVU, RUDISHA BIBLIA rudi kilabuni. Maana itakuwa haina faida, tatizo walokole wengi wamezoea kujichanganya, leo wanaamini kesho wapo mbali, wakikutana na changamoto kidogo wanamtelekeza YESU, shetani atakuburuza atakavyo.
NJOO, NIFUATE njia niiendeayo naifahamu, SITAKUPOTEZA, kaa utulie. Moja ya majukumu niliyopewa ni kuliandaa kanisa la MUNGU tayari kwa unyakuo, pia kudhihirisha MAMLAKA ya kanisa. Ikumbukwe kuwa Yesu alikuja kutukomboa na kumnyang’anya mamlaka shetani ambayo aliyompokonya mwanadamu baada ya dhambi, hivyo alirudisha MAMLAKA hiyo kwa kanisa (WALIOOKOKA) Mark 16:17-18 “Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio; kwa jina langu watatoa pepo; watasema kwa lugha mpya; watashika nyoka; hata wakinywa kitu cha kufisha, hakitawadhuru kabisa; wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. ” Mamlaka ya MUNGU unaipoke mara tu unapookoka.
Ndani ya Efatha kila aliyeokoka ni Mtumishi anaweza kuombea wagonjwa, waliofungwa na mapepo, wenye shida mbalimbali na wakasaidika. Ndio maana ukija hapa kanisani au kwenye makanisa yetu popote pale siyo lazima niwepo mimi au mchungaji fulani, yeyote aliyetayari kukusaidia huyo mweleze changamoto zako atakusaidia. Pia huko mitaani ukisikia kuna Mtumishi yeyote wa Efatha anaweza kufanya kile ambacho ninafanya maana wana ile mamlaka ya MUNGU niliyonayo mimi.
Kwanini uteseke wakati kwa MUNGU kuna msaada, ukipokea mamlaka ya KRISTO, waliokutesa hutawaona, umaskini unakutoroka, waliokutenga wanaanza kukusogelea, heshima yako inarudi naana uliye naye anaheshimika hivyo na wewe unaheshimika. Unawez kukumbuka wakati Bwana Yesu anaingia Yerusalemu alipotandikiwa kanga na kushangiliwa kwa matawi, alikuwa amepanda mwana punda. Labda nikuambie kitu yule punda alipewa heshima kwa sababu alikuwa amembeba mwenye heshima, hata maadui na wanafiki walishangilia. Nawe ukiwa na YESU moyoni utapokea heshima ya YESU. KARIBU EFATHA UBADILI HISTORIA YA MAISHA YAKO.
Wimbo wa wale waliokombolewa, ambao maisha yao yamebadilishwa, hawa hawakosi SHUKURANI

Saturday, October 22, 2016

NENO JUMAPILI TAR. 16-10-2016 : UTAKATIFU NDIO KUMCHA BWANAMathayo 5:21-34 “Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, Usiue, na mtu akiua, itampasa hukumu. Bali mimi nawaambieni, Kila amwoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu; na mtu akimfyolea ndugu yake, itampasa baraza; na mtu akimwapiza, itampasa jehanum ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako, upatane kwanza na ndugu yako, kisha urudi uitoe sadaka yako. Patana na mshitaki wako upesi, wakati uwapo pamoja naye njiani; yule mshitaki asije akakupeleka kwa kadhi, na kadhi akakupeleka kwa askari, ukatupwa gerezani. Amin, nakuambia, Hutoki humo kamwe hata uishe kulipa senti ya mwisho. Mmesikia kwamba imenenwa, Usizini; lakini mimi nawaambia, Kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani, amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kuume likikukosesha, ling’oe ulitupe mbali nawe; kwa maana yakufaa kiungo chako kimoja kipotee wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanum.  Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate uutupe mbali nawe; kwa maana yakufaa kiungo chako kimoja kipotee wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanum. Imenenwa pia, Mtu akimwacha mkewe, na ampe hati ya talaka; lakini mimi nawaambia, Kila mtu amwachaye mkewe, isipokuwa kwa habari ya uasherati, amfanya kuwa mzinzi; na mtu akimwoa yule aliyeachwa, azini. Tena mmesikia watu wa kale walivyoambiwa, Usiape uongo, ila mtimizie Bwana nyapo zako; lakini mimi nawaambia, Usiape kabisa; hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu; “
Lazima tujue kama tunasafari. Mambo matakatifu na maisha matakatifu  ndio yatamfanya Mungu ayafurahiye, Mungu hatuta muona bali utamuona, Yule jirani yako  akifurahi na Mungu anafurahi na akichukia jirani yako  Mungu pia anachukia,
Ndio maana  tumeambiwa  tuishi kwa amani na watu wote, mtu akikosea msamehe maana bila kusamehe hakuna amani. Wewe uliye okoka unatakiwa kuumia  kwa ajili ya mwingine ili akoke. Kwa hiyo usimwapize ndugu yako ,  usimuonee hasira ndugu yako, wala usimfyonze.
Maana mwanzo  wa hasira ni ugomvi,   kama hutokua na hasira na ndugu yako huwezi kugombana  nae. Kwa hiyo hata na wewe kama  ndugu yako amekukosea msamehe bure.
Waebrania  12:14 “Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu, ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao; “ ukiwa  na amani na watu wote   hutowaza   ugomvi na mtu bali utawaza ukuu wa Mungu  juu yako, kama mtu  akikukwaza    ukimwambia  nimekusamehe bure Mungu atakupa  taji. Makwazo yana anzia rohoni ndipo  yanakuja katika mwili kwa sababu  rohoni  ndipo una waza sana, kwa hiyo  unapo kwazika rohoni unafarakana na Baraka  zako. Shetani  atakuja kwetu  kwasababu   anaona  tuna hasira, chuki na  misonyo, Usimwapize mtu  bali tuonyane kwa upendo.
Efeso 1:3 “Atukuzwe Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni, katika ulimwengu wa roho, ndani yake Kristo; “ Dhambi yeyote unayoiona huku chini ya jua,  haikudondoka  kutoka juu bali ilikuja kwa mawazo, kwa nini  Bwana       Yesu alisema hivyo? kwasababu  rohoni ndio kuna kila  kitu, kama unaona  ukimwangalia  binti  ukamtamani au kuna dhambi inayokusumbua sana weka mkakati wa kuicha maana hakika hutaingia mbinguni.
Kwa hiyo unapozini unafarakana na mbingu  na safari ya  mbinguni inakua haipo tena. Jiwekee mkakati wa kukaa mbali na dhambi, zinaa isikutenge na  safari ya mbinguni. Wadada wengi  wanasema hatuolewi, lakini wengi wana boyfriend na usipokuwa na  boyfriend unaonekanaa mshamba, hivyo hivyo na wavulana. Nikupe siri siku unapoanza kuwa na boyfriend au girlfriend mbinguni   wanakuhesabu  umeoa au umeolewa, sasa uko na boyfriend/girlfriend alafu unamuomba Mungu akupe mume/mke, haiwezekani hata waswahili wanamsemo wa moja havai mbili. Wewe ukiokoka acha mambo ya boyfriend na girlfriend, kaa na Mungu mwambie    najua  mume/mke  mzuri  anatoka kwako.
Ukikaa mahali penye  harufu mbaya   ukazoea  hata wenzako wakikuambia  mbona hapa kuna harufu mbaya wewe utasema  mbona sisikii,  ndivyo na dhambi ilivyo  hata watu wakikuona  una dhambi wewe utajiona uko sawa.
Nataka nikulize swali wewe umeoa na kuolewa alafu unachepuka akili yako iko vizuri?
Imeandikwa mtu akimwacha mke ampe  haki ya talaka  isipokua kwa habari ya uasherati na uzinzi, Kwa hiyo kama   ukimfumania  aina haja  ya kumwacha bali  ni kumsamehe maana  Yesu ana samehe dhambi  zote,  wewe umefanya mangapi kwa  Yesu na  kakusamehe?   hakuna kitu kizuri kama kati ya  wawili mmoja  kujishusha maana ndoa  ina utaratibu. Ni kweli mume  amekosea  lakini sio sababu ya kupandisha  sauti kua ya juu, maana  ata bosi wako akikukalipia  mbona  unanyamaza ndivyo  inavyotakiwa kwa mume wako. Unatakiwa ujifunze kwenye  Biblia jinsi ya kuishi na  wanaume  wenye  hasira. Unatakiwa uende kama Delila japo Samason alimdanganya  lakini hakukasilika  bali aliendelea  kumbembeleza.  Uasherati husisababishe uvunje ndoa bali unatakiwa ujiulize ni wapi umekasea, maana kuna kitu kimekoseka ndiyo maana akachepuka, rekebisha hayo samehe na usonge mbele.
Hatuendi mbunguni kwa  sababu tuna mali, bali tunaenda mbinguni  kwa kushika amri na sheria  zake.
Zaburi 92: 7 “Wasio haki wakichipuka kama majani Na wote watendao maovu wakistawi. Ni kwa kusudi waangamizwe milele;” Mimi  ni mali  ya   Bwana  pia  ni mrithi pamoja na  Kristo,  kila ninapo  endelea  kustawi  ndio wakati mzuri  wa kumwambia  Yesu asante maana wakati huo ndio  unakutana na watu mbali mbali. Roho  mtakatatifu  anapokuletea neno haleti kwa ajiri ya kukudhalilisha  bali anakuletea  ili uweze kurudi katika njia yake.  Hakuna  kosa baya  kama lile ambalo umeolewa alafu ukapata mtoto wa nje ya ndoa kila unapoomba Mungu akusamehe  alafu ukimuona tu yule  mtoto unasikia  sauti inasema huyo mtoto ni  wa nje ya ndoa, huyo ni shetani sasa unatakiwa  umwambie,  sikiliza  shetani  ni kweli huyu mtoto ni wa nje ya ndoa lakini nataka nikuambie  kuwa  Yesu  amenisamehe na  mbinguni  naenda  mimi na mwanangu, maana hata huyu mtoto kuzaliwa na uwezo wa Mungu. Usijihukumu kwa makosa ya huko nyuma bali amini Mungu amekusamehe na usikumbuke, weka nia ya kuishi maisha matakatifu kila siku.

IPOKEE “NGUVU YA MUNGU “ I – MTUME NA NABII: JOSEPHAT E. MWINGIRA
   KUSUDI LA KUUMBWA MWANADAMU


Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi na hiyo nchi ilikuwa ukiwa na utupu, kwa sababu mvua ilikuwa haijanyeshea na mwanadamu hajaumbwa ili kuhudumia. Mwanzo 1:1–2 “hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu nan chi. Nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza liikua juu ya uso  wa vilindi vya maju; Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maju”. Mungu aliumba mtu, kwa kufinyanga udongo na kupulizia pumzi yake akawa nafsi hai. Asili ya mwili wa mtu huyu ni udongo na asili ya pumzi iliyo ndani yake inayobeba uhai ni Mungu. Pumzi hiyo huingia na kutokea puani. Mwanzo 2:7 “Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai; mtu akawa nafsi hai”. Asili ya makao yake huyu mtu ni bustanini. Mwanzo 2:8 “Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya”. Mungu aliumba mwanaume na mwanamke kwa kusudi malum na aliwaita jina la ADAMU. Mwanzo 5:1 – 2 “Hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adamu. Siku ile Mungu alipoumba mtu, kwa sura ya Mungu alimfanya; mwanamume na mwanamke aliwaumba, akawabariki akawaita jina lao Adamu, siku ile walipoumbwa”. Mungu ni roho na wanadamu wana roho ndani yao  inayowawezesha kuwasiliana na Mungu katika kuyatimiza mapenzi yake. Mwanzo 1:26-27 “Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu; wakatawale samaki wa habarini, na ndege wa angani, na wanyama, nan chi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba” Mungu alipomuumba mtu kwa sura na kwa mfano wake, alikuwa mwenye uungu ndani yake uliomfanya awe mkamilifu na mtoshelevu. Adamu alichosema, ndicho kilikuwa maana Mungu alimkabidhi viumbe vyote Mwanzo 2:1 -20 “Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni, na kila ndege wa angani, akamletea adamu ilia one atawaitaje; kila kiumbe hai jina alilokiita adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnaya wa kufungwa, na ndege wa angani, na kila mnyama wa mwituni; lakini hakuionekana wa kumsaidia adamu aliyefanana naye”.


Kusudi kubwa la Mungu kuumba mtu ni ilia pate kufanya kazi pamoja naye hapa duniani, kwa sababu Mungu ana kazi na dunia hii; hivyo alitaka mtu atakayeifanya kazi hiyo. Hivi ndivyo ilivyokuwa tangu mwanzo wa kuweo mtu duniani; ila dhambi ilipotekea, mambo yalibadilika. Hata sasa aliyetayari kufuata maagizo yake, hupata kibali cha kutenda kazi pamoja na Mungu. Utendaji kazi wetu pamoja naye unatupa.
  1. Kuwa shirika na Mungu
  2. Kutenda kazi ili yasiyokuwepo yapate kuwepo,
  3. Kuwa mfano na mwakilishi wa Mungu hapa duniani tukafanye yanayompendeza
  4. Kuwa mtawala na mmiliki wa viumbe hai vyote vilivyoumbwa na Mungu duniani.
Mahusiano ya Mungu na mtu ni zaidi ya mume na mke ambapo biblia inasema:Mwanzo 3:16 “Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzadishia uchungu wako, na kuzaa kwako; kwa utungu utazaaa watoto; na tama yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala“ Ikimanisha kuwa jambo lolote mke atakalofanya ni ili amfurahishe mumewe wala siyo kumkaisirisha. Mke mwenye ufahamu mzuri atafanya kila analoweza ili mumewe afurahi na aheshimike na jamii. Vivyo hivyo, mwanadamu aliumbwa, afanye kila analoweza kumpendeza Mungu ili apate heshima na sifa duniani kwa uumbaji wake. Hata sasa jambo lolote ambalo mtu anafanya ili ufurahi ni lazima ahakikishe Mungu pia analifurahia na kuheshimiwa. Hata hivyo, wapo watu wanofanya mambo yanayomkasirisha Mungu kwa kuharibu uumbaji wake na  kufanya machukizo mbele zake kwa kuabudu vitu vilivyoumbwa naye.
Mungu hakukosea kutuweka mahali tulipo kwani huwawekea watu wake mahitaji yao yote hapo walipo. Kila mtu ameandaliwa mpangilio wa maisha na Mungu kama vile mtu ameandaliwa mpangilio wa maisha na Mungu kama vile mzazi anavyomweandalia mwanae. Mpangailio huo unajibu maswali kadhaa kwenye maisha ya mtu  yakiwemo; kwanini azaliwe nchi Fulani na siyo nyingine  kwa nini ana ngozi ya rangi Fulani siyo nyingine?  Kwanini ana kimo hiki na siyo kingine na kadhalika? Majibu ya hoja hizi ni kwamba kuna kusudi kamili la kiungu la kuwa jinsi tulivyo.
Wapo watu duniani, ambao wamemsahau Mungu na matokeo yake wanajitaabisha na kuchoka sana lakini hawafanikiwi. Wengine wana rasilimali nyingi lakini haziwanufaishi wao bali wageni. Wana maisha magumu kwa sababu hawamjui Mungu wa kweli wala hawamtumikii kutokumjua Mungu wa kweli wala hawamtumikii. Kutokumjua Mungu ni hatari sana, maana kunapumbaza akili hata kunyimwa haki.
Umaskini uliopo kwenye bara la Afrika unaotoka na  na watu wake kutokumjua Mungu na kumkataa asikae na akili zao. Warumi 1:28, “ Na  kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao,  Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wayafanye yasiyowapasa”. Haaiwezekani watu wakafanya kazi halali, wasiweze hata kula chakula. Mungu asipoongoza maisha yetu hata kama tunafanya kazi sana tutajichosha bure.Mhubiri 3:9 – 11”Je, mtendaji anayo faida gani katika yale anyojitaabisha nay? Nimeiona taabu ambayo Mungu amewapa wanadamu, ili kutabika ndani yake. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake; tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao; ila kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya, tangu mwanzo hata mwisho”
Ndani ya moyo wa mtu, Mungu ameweka kzi iliyo njema anayopaswa kuivumbua, vinginevyo atapata taabu mpaka anapoondoka duniani. Tabu siyo kukosa fedha tu kwani unaweza ukawa na mali nyingi na wadhifa mkubwa lakini huna raha, una magonjwa mengi, watoto wameharibikiwa,  mateso yanakuandama, hakuna maelewano wala amani katika familia na kadhalika kwa maana hiyo ni sehemu ya tabu.

AINA TATU YA JAMII ZA WANADAMU HAPA DUNIANI


Na Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira


UZAO WA KISHENZI
Uzao wa kishenzi hauna habari ya nini kinachoendelea  mahali walipo. Ukiwatembelea nyumbani kwao, hawawezi kukukarisha,  na wakati unaaga kuondoka, ndipo wanauliza unaondoka ? wanajibaraguza kukutafutia kiti.
Uzao wa kishenzi daima wanawaza watapata nini kwenye kila jambo na kazi yao ni kuchafua, kuiba, kuharibu na mambo yote mabaya. Hawaoni aibu kufanya mambo ya kishenzi, hata wakipata mapato hutumia yote, hawana mpango wa kuwekeza. Wanaishi kwa gharama kubwa na hutumia nguvu nyingi kujilinda. Hawaoni shida kula fungu la kumi, Hata kama wameokoka. Mtu wenye tabia za uzao wa kishenzi ni vigumu kuingia mbinguni.
Ni jambo la kushangaza kwa baadhi ya watumishi wa madhabahu kusema kuwa fungu la kumi ni lao wenyewe. Kula fungu la kumi inamaana unajifanya kuwa Mungu mwenyewe. Hawa watumishi wana mbingu gani ya kufungulia watu madirisha? Waowenyewe wanatakiwa kutoa fungu la kumila mapato yao lakini nao hawatoi. Malaki 3:10-11 “Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi; mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni, na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha, au la.  Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu; wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi.”
UZAO WA KIUNGWANA
Uzao wa kiungwana unapokuwa mahali huchukua majukumu. Akifika mgeni ni lazima amtafutie mahali pa kukaa kwa kuwa wanajua majukumu yao. Wanawaza kufanya mambo au vitu kwa ubora, kujenga heshima na hawafanyi vitu vya aibu uzao wa kiungwana na wa kifalme unaheshimika japokuwa mtu hawezi kuchagua azaliwe na nani au wapi; bado mtu anaweza kuwafanya watoto wake waishi kifalme au kiungwana kwa kupanga utaratibu mzuri wa kuishi ili watoto wake wawe bora katika jamii yao.
UZAO WA KIFALME
Uzao wa kifalme ndio wanaingia mbinguni kwani wanafanya mambo makuu yenye utukufu.unawaza jinsi ya kufanikisha mambo,unahangaika na kuwaza kwa mapana jinsi gani wafanikishe mambo ili watu wapate kupona na wafanye nini ili mambo yasonge mbele.
Kutoa fungu la kumi kwa uzao wa kifalme ni tabia na sheria ya upendo maana wanajua hazina yao ipo mbinguni ambako ndiko wanatakiwa kuwekeza. Kutokutoa fungu la kumi maana yake unamuibia Mungu ndio maana biblia inasema “Umelaaniwa kwa laana”. Mfano kutolipa kodi katika nchi ya Marekani ni kosa kubwa kama kuua kwa sababu huitakii mema nchi.

Saturday, October 8, 2016

SOMO: MASKINI WA ROHO

MCHUNGAJI VICTOR GASPA
Mathayo 5:3, 8 “Heri walio maskini wa roho; Maana ufalme wa mbinguni ni wao. ...8 Heri wenye moyo safi; Maana hao watamwona Mungu.”
Maskini wa Roho ni nani? Ni Yule ambaye anatamani kumuona Mungu akigusa maisha yake na anatamani afanye jambo ili Mungu atukuzwe. Huwezi kumuabudu Mungu kama wewe si maskini wa roho. 

Zaburi 42:1-3 “Kama ayala aioneavyo shauku mito ya maji. Vivyo hivyo nafsi yangu inakuonea shauku, Ee Mungu. Nafsi yangu inamwonea kiu MUNGU, Mungu aliye hai, Lini nitakapokuja nionekane mbele za Mungu? Machozi yangu yamekuwa chakula changu mchana na usiku, Pindi wanaponiambia mchana kutwa, Yuko wapi Mungu wako".
Maskini wa roho ni yule mwenye kiu na shauku ya kumuona Mungu katika maisha yake, maskini wa roho siyo yule anayezunguka huku na kule kwenye kila semina anayosikia, huyu ni mzururaji na siyo maskini. 
Maskini wa roho ni yule anaye mng’oja Bwana, hatakama leo hajamtendea anaamini ipo siku atamtendea, ni mtu ambaye anajua kuwa akimng'oja Bwana atapata kile anacho hitaji.
Zaburi 27:14 “Umngoje Bwana, uwe hodari, Upige moyo konde, naam, umngoje Bwana.”

DHAMBI

MAMA ELIAKUNDA MWINGIRA:
Mungu wetu anatupenda sisi tulio wake, mwanadamu aliumbwa katika ukamilifu lakini baada ya dhambi alipoteza kila kitu. 
Dhambi ni nini? Ni ile hali ya kuanguka katika sheria na mpango wa Mungu, dhambi ikiingia kwa mtu anapoteza muelekeo na anakuwa kituko na magomvi katika ndoa yanaingia.
Dhambi ni mdudu mbaya sana, inaleta chuki, inaondoa upendo inakufanya unakuwa hovyo, inakushusha uthamani wako. Mungu anakupenda na anakuwazia mambo mazuri.
Hesabu 12:3 “Basi huyo mtu, huyo Musa, alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi.
Mungu alimpenda Musa kwa sababu ya mambo yake aliyokuwa akifanya na ndio maana akasema sijawahi kumuona mtu mpole kama Musa. Upole ni ile hali yako ya kufanya mambo pasipo kukurupuka, upole haimaanishi kutembea kwa unyonge kama mgonjwa bali ni kuwa makini katika mambo unayo yafanya.
Acha haja zako zijulikane na Mungu na siyo wanadamu, siyo katika kila jambo unalopitia unatangaza mpaka mtaa wa tatu. Haja zako zijulikane na Mungu peke yake maana ndiye anayeweza kukupa msaada wa kweli na wakudumu.
Unapaswa kuwaheshimu wapakwa mafuta wa Bwana, wakina Miriamu walipo mnyooshea kidole Musa walipigwa na Mungu, usimnyooshee kidole mpakwa mafuta wa Bwana hatakama kakosea mahali unatakiwa umuombee na Mungu atakupa thawabu yako.

USHUHUDA:

Naitwa SAIMONI METELE: Namshukuru sana Mungu ameniponya kwani nilikuwa naumwa presha na kisukari tangu mwaka 2006. Nilihangaika sana ili nipone lakini sikupona, mwaka 2014 siku ya jumapili nilizidiwa nikapelekwa Muhimbili na nikalazwa. Ilipofika jumatatu saa tano nikazidiwa presha ilifika 250, nikasikia ubaridi kutoka miguuni mpaka kichwani kisha nikazimia. Nikakaa kama masaa sita nikapata fahamu kidogo kisha nikazimia tena, nikapelekwa chumba cha wagonjwa mahututi nikakaa siku tisa . Nilipozinduka nikawa nimepooza upande mmoja. Nikakaa Muhimbili kama mwezi mmoja tena na nilipokuja kupimwa Daktari akaniambia figo yangu imefeli, baada ya muda nikarudi nyumbani Manzese nikaenda Kanisa moja la palepale Manzese lakini sikupona. Mtoto wa dada yangu akaniambia Baba kuna Kanisa moja la Efatha liko Mwenge ukienda utapona. Nikaenda Efatha Mwenge na nikaombewa baada ya wiki moja nikapona. Namshukuru sana Mungu na Watumishi wake walio niombea. Nilikuwa nimekata tamaa natamani kumeza dawa ili nife kutokana na mateso niliyokuwa nayo, lakini nilipofika Efatha cha ajabu kila niliyekuwa nakutana naye alikuwa ananiambia sitakufa bali nitaishi. Namshukuru sana Mungu kwa kuniponya, namshukuru pia Mtume na Nabii Josephat Elias Mwingira kwa kuniombea na kunipaka mafuta. Kule nyumbani kwetu wakati ninaumwa wakajua kuwa nitarudishwa nikiwa nimekufa lakini sasa ninasema kuwa ninarudi mzima kwa sababu Mungu wa Efatha ameniponya.

SOMO: ROHO WA IBADA (ROHO WA KUMCHA BWANA)

MTUME NA NABII JOSEPHAT E. MWINGIRA

Ni namna unavyo fikiri na kuwaza ufanye nini ili Baba yako wa Mbinguni apendezwe na wewe. Kuabudu sio kunena kwa lugha peke yake, wala sio kupiga kelele tu bali ni namna unavyotenda.
Kuabudu ni ile hali ya kupondeka moyo na unakuwa kama mtu asiyekuwa chochote mbele za Mungu, unapoenda kwenye uwepo wa Mungu unajiona kuwa wewe mwenyewe si chochote fahamu zako zinakuwa hazifanyi kazi bali akili ya Mungu. Unapofika hatua hiyo chochote unachokifanya ni kwaajili ya Mungu na huwezi kumzuia Mungu chochote na upo tayari kufa kwa ajili ya Bwana.
Kuabudu sio namna unavyosema kwa kinywa chako tu bali ni jinsi unavyojisikia vizuri ukiwa kwenye uwepo wa Mungu. Kuabudu ni kule kumpenda Mungu kwa moyo wako wote..

Thursday, October 6, 2016

ROHO WA BWANA JUU YANGU

MTUME NA NABII JOSEPHAT ELIAS MWINGIRA:
Ukitembea na Roho wa Bwana utajua majira yako na atakufanya kuwa mtenda kazi na mwana wa Mungu. Roho wa Bwana juu yako ni kukuonyesha na kukufanya uwajibike na kufanya kazi ya Mungu kwa bidii. Ukishaanza kuonyesha unafanya kazi ya Mungu kwa bidii bila mtu kukusukuma Mungu anakuthibitisha.
Mungu akikuamini anaweka hazina yake kwako, ni vizuri sana ukafanya kazi ya Bwana bila kushurutishwa. Mungu akikuamini hutakaa ukose kitu, unakuwa mgawaji, hautakuwa na uhitaji wa kitu chochote k amachakula, nguo na vitu vyote unavyovitamani havitakuwa tatizo kwako.
Kuwa mwaminifu mahali popote ulipo, kwa kupitia kile kidogo unachokipata, ndivyo utamfanya Mungu akuamini kukupa Baraka zake maana anajua utaweza kuzitunza.
Luka 10:19 “ Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge, na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru.”

SOMO: KARAMA;

MTUME MICHAEL ADEYEMI ADEFARESINI- KUTOKA NIGERIA:
Shetani akitaka kukujaribu anakuletea kitu ambacho kinafanana sana na kitu unachokipenda. Ili Mungu akutumie atakupitisha katika kila jaribu ili aone kuwa je unampenda?. Ili uweze kusonga mbele ni lazima ushinde hiyo mitihani na ukishindwa utarudia tena na tena.Aliyemuweka gerezani Yusuphu sio mke wa Potifa bali ni Mungu mwenyewe kwa kuwa alikuwa anakusudi naye, akaleta mkuu wa waoshaji na mkuu wa waokaji wakiwa wameota ndoto, Mungu alifanya hivyo kwa makusudi. Wale watu wakaja kwa Yusuphu na akawatafsiria ndoto zao, na huo ndio ukawa mlango wa Yusuphu wa kutokea, Yusuphu hakuangalia kuwa yeye ni mfungwa bali aliwasaidia. Ili Mungu akutumie ni lazima ufike eneo la ukomavu hatakama unashida kubwa kuliko za wengine unazisahau na kuwasaidia wengine. Tatizo la kila mtu ni suluhisho la tatizo la mwingine.

SOMO: KARAMA;

MTUME MICHAEL ADEYEMI ADEFARESINI- KUTOKA NIGERIA:
Unaposhiriki mateso pamoja na Kristo, utukufu wa Mungu na Roho wake unakaa pamoja nawe. 
Mungu anataka umtolee kile ambacho unakipenda ndipo atajua kuwa unampenda, Ibrahim alipoambiwa amtoe Isaka hakuwa na maswali mengi kwa kuwa alikuwa anampenda Mungu. Ibrahim ndani ya moyo wake alikuwa tayari amemtolea Mungu Isaka kama zawadi alipotaka kumchinja ndipo malaika wakaleta kondoo. Ndipo Mungu akasema sasa nimejuakuwa unanipenda. Ili Mungu ajue kuwa unampenda ataona sadaka zako unazomtolea.
Katika mlima ambao Ibrahim alitaka kumtolea Mungu Isaka awe kama dhabihu ya kuteketezwa, ndio mlima uleule ambao Bwana Yesu alisulubiwa, Mungu alipoona Ibrahim alikuwa tayari kumtolea mwanawe wa pekee ndio Mungu akamtoa mwanawe mpendwa Yesu Kristo awe dhabihu kwa ajili ya ulimwengu.
Ili Mungu ajue kuwa unampenda toa dhabihu ambayo itamgusa. Hakuna kitakachotokea kwenye maisha yako mpaka umechukua hatua, Mungu hawezi kufanya kitu chochote kwako mpaka aone umechukua hatua ya kuanza kufanya jambo.

MTUME MICHAEL ADEYEMI ADEFARESINI- KUTOKA NIGERIA:

Matendo 17:26-28 “Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani, na mipaka ya makazi yao; ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa kupapasa-papasa, wakamwone.....”
Mwanzo 39:1-5 “Basi Yusufu akaletwa mpaka Misri naye Potifa, akida wa Farao, mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mkononi mwa hao Waishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akasitawi; naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake, yule Mmisri. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake........”
Adui zako watasababisha mteremko wa maisha yako, wa Ishmael walimtoa Yusuphu katika shimo na wakamuuza kwa Potifa ili kutimiza hatima ya Yusuphu. Maombi yangu kwako ni kwamba Mungu akupeleke mahali sahihi na kwa muda sahihi siku zote za maisha yako.

Wednesday, October 5, 2016

BAADHI YA PICHA SIKU YA TATU YA KUSANYIKO KUU LINALOENDELEA HAPA PRECIOUS CENTER KIBAHA TANZANIA


PASTOR MICHAEL OLAWORE KUTOKA UK (KATIKA KUSANYIKO KUU 2016) Mungu anatangaza mwisho tangu mwanzo, katikati ya ukame, njaa na hali ngumu isiyofuraisha MUNGU atakubariki. Yesu alikupenda hata akafa msalabani kwa ajili yako, na ni mpango wake yeye kukutoa kwenye huo ukame unaopitia. Katika hali yoyote unayopitia MUNGU hataacha kukupenda kwasababu asili yake ni Upendo na hakuna kinachoweza kumbadilisha. Mpango wa Mungu kwako ni mkubwa sana hata katika hayo maumivu unayopitia atakubariki. Amesema amekuchora kwenye viganja vya mikono yake na anakujua vizuri kiasi kwamba hata idadi ya nywele zako anaijua, na kabla hujaingia katika tumbo la mama yako alikujua. Kama hujui kama MUNGU anakupenda na kukujali ujasiri wa kuomba utapotea.


MCH. MICHAEL OLAWORE KUTOKA UK (Hapa Precious Center Kibaha).. Rumi 8:1 “Sasa, basi, hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu.” Akili yako inaweza kutawaliwa, akili yako ikishikwa na Roho wa Mungu itakuwa salama lakini ikishikwa na ibilisi ni tatizo, ruhusu akili yako itawaliwe na Roho Mtakatifu itasababisha matokeo chanya. Kila kinachoshika akili yako kitaamua matokeo ya maisha yako. Mruhusu ROHO wa MUNGU aongoze akili yako Leo.