Latest in Tech

September 21, 2017
Haleluya, Naibariki Alhamisi yangu, YESU KRISTO Aliye BWANA na MWOKOZI Wangu ni MZURI, MUNGU BABA YANGU wa MBINGUNI ni MZURI, ROHO MTAKATIFU...
September 20, 2017
KUSANYIKO KUSANYIKO KUSANYIKO LA BWANA 2017. Kwa Wageni wote na wale wenye Mapenzi mema, ndani na nje ya Nchi ambao watapenda kuhudhuria ...
September 20, 2017
ARE YOU READY TO CHANGE THE DIRECTION OF WHAT YOU HAVE HEARD (Second part). REFUSE and DELETE from your MIND and MEMORY any information w...
September 20, 2017
UKO TAYARI KUBADILISHA MUELEKEO WA KILE ULICHOKISIKIA: (Sehemu ya Nne). Tumia MUDA wako mwingi katika kile ambacho unataka KIKUPE FAIDA, ...
September 20, 2017
ARE YOU READY TO CHANGE THE DIRECTION OF WHAT YOU HAVE HEARD? Decide to change THE PERCEPTION of your HEARING, by listening only to the t...
September 20, 2017
UKO TAYARI KUBADILISHA MUELEKEO WA KILE ULICHOKISIKIA: (Sehemu ya Tatu). Tengeneza GOAL yako, Tengeneza GOAL, AMEN? Unataka kuwa NANI WEW...
September 20, 2017
UKO TAYARI KUBADILISHA MUELEKEO WA KILE ULICHOKISIKIA: (Sehemu ya Pili). KATAKAA na UZIFUTE kwenye AKLI YAKO na UFAHAMU WAKO Habari zote ...
September 20, 2017
THE LORD’S PRAYER. Philipians 4:8 " Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things a...
September 20, 2017
SOMO: SALA YA BWANA. Wafilipi 4:8 ” Hatimaye, ndugu zangu, mambo yo yote yaliyo ya kweli, yo yote yaliyo ya staha, yo yote yaliyo ya haki...
September 20, 2017
THE LORD’S PRAYER. What is God’s will? The WILL of God is that, you do GOOD things. Philipians 4:8-9 "Finally, brethren, whatsoever ...
September 20, 2017
THE LORD’S PRAYER. Mathew 6:9"After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name" . The ...
September 20, 2017
SOMO: SALA YA BWANA. MAPENZI ya Mungu ni nini? Mapenzi yake ni wewe utende Mema. Wafilipi 4:8-9” Hatimaye, ndugu zangu, mambo yo yote yal...
September 20, 2017
Watumishi wa Mungu Ibadani Jumapili Efatha Ministry Mwenge, Dar es Salaam, Tanzania.
September 20, 2017
SOMO: SALA YA BWANA. Mathayo 6:9 “Basi ninyi salini hivi; Baba yetu uliye mbinguni, Jina lako litukuzwe, Ufalme wako uje, ” “Kwa kuwa Ufa...
September 20, 2017
UKO TAYARI KUBADILISHA MUELEKEO WA KILE ULICHOKISIKIA ?: "Amua kubadilisha MTAZAMO wako wa KUSIKIA, Amua KUBADILISHA Mtazamo wako wa...
Theme images by Maliketh. Powered by Blogger.