Praying always strengthen us.So keep praying do not get tired Pray always.

Tuesday, September 30, 2014

WORDS OF WISDOM

The WORD is LIGHT and we are LIGHT of this world. I am LIGHT and LIGHT is the Word and the WORD is GOD; so I AN GOD IN THE WORLD. You need to understand these and understand that it is by this understanding that Adam declared anything and it came to be, for he had the authority of GOD in him.:Apostle & Prophet Josephat Elias Mwingira, EFATHA MINISTRY.

Friday, September 26, 2014

KUSANYIKO KUSANYIKO KUSANYIKO 2014

KUSANYIKO KUSANYIKO KUSANYIKO 2014... Mwana wa MUNGU Usikose, KIBALI Ni chako hiki.

Saturday, September 13, 2014

EEE YESU WA NAZARETHI

YESU ni Upendo, YESU ni BWANA wa MABWANA, YESU ni Furaha, YESU ni Amani, YESU ni Ushindi, YESU ni UTUKUFU, YESU ni Uponyaji, YESU ni Kuweka Huru, YESU Yeye ni Mambo yote.... EFATHA: Uponyaji na Ukombozi,.... Tunakupenda YESU.


Ukifuata utaratibu utajua Majira na Nyakati za MUNGU, hivyo utapokea haja zako. Kama hufuati utaratibu, wakati MUNGU anataka kukutana na hitaji lako wewe umelala nyumbani... Sahau kufanikiwa.